Kalın bağırsak polipleri

Kolorektal polipler kolonoskopi esnasında saptanır. Erişkin yaş grubunda %20 sıklıkta izlenir. Kolon ve rektumun iç yüzeylerinde gelişen anormal büyümelerdir. Bazıları düz yüzeyli olabilirken, diğerleri saplı olabilir. 

Semptomlar

Kalın bağırsak polipleri sıklıkla büyük boyuta ulaşmadan semptomlara yol açmaz. Bu nedenle tarama amaçlı yapılan kolonoskopi poliplerin saptanması ve çıkarılması için çok önemlidir. Nadiren poliplere bağlı görülen semptomlar

  • Dışkıda kan
  • Aşırı mukus (iltihaplı dışkılama)
  • Dışkılama sıklığında artma / azalma
  • Karın ağrısı

Tanı

Kolorektal polipleri saptamak için en sık kullanılan tetkik kolonoskopidir. Ayaktan yapılan bu işlemde ucunda ışıklı optik kamera taşıyan uzun, ince bir hortum benzeri cihaz ile kalın bağırsağınızın tamamı detaylı incelenir. Saptanan polipler eş zamanlı çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) kolonografi (veya sanal kolonoskopi) ile de kalın bağırsaklar incelenebilir. Ancak, polip veya tümör kitlesi saptanırsa bunların çıkarılması veya biopsi alınması için bir kolonoskopi yapılması gerekir. Bunlar haricinde parmakla muayene, dışkıda gizli kan tetkiki (dışkıda gözle görülmeyen mikroskobik kan varlığı), barium enema ve sigmoidoskopi (kalın bağırsağın son 40 cm bölümü) yöntemleri ile de polipler saptanabilir. 

Tedavi

Kolon ve rektum polipleri saptandıklarında çıkarılmalıdır. Çünkü, bu yapıların hangilerinin ne zaman kansere dönüşüm göstereceğini belirleyebilen bir tetkik yoktur. Kolonoskopi esnasında saptanan neredeyse tüm polipler çıkarılabilir. Büyük poliplerde birden fazla kez girişim gerekebilir. Bazı olgularda polipin tam çıkarılabilmesi için ameliyat gerekebilir. 

Tedavi sonrası takipler

Polipler çıkarıldıktan sonra nadiren tekrarlarlar. Ancak, hastaların %30’unda yeni polipler gelişebilir. Bu nedenle çıkarılan poliplerin patolojik inceleme neticesi değerlendirilerek genellikle 3 ile 5 yıl aralıklarla kontrol kolonoskopi incelemeleri planlanır. Aspirin ile poliplerin gelişiminin azaltıldığına dönük çalışmalar olmakla birlikte rutin bir tedavi değildir, hastanın ve poliplerin özelliklerine göre uygulanabilir.